Skip to main content

A munka törvénykönyvének módosulása miatt változott a munkavállalók felé teljesítendő tájékoztatási kötelezettség tartalma.

 1. január 1-től a vállalkozásoknak egy bővített tartalmú tájékoztatást kell biztosítaniuk a munkavállalók részére.

Ez a kötelezettség mind a már meglévő munkavállalók részére, mind pedig az újonnan belépő dolgozó felé kötelező. Igen, ez azt jelenti, hogy a teljes munkavállalói állomány részére át kell adni a módosított tartalmú tájékoztatót.

Fontos változás még a törvényben, hogy az eddigi tizenöt nap helyett a munkaviszony kezdetétől számított hét napon belül meg kell adni a tájékoztatást a következő kérdésekről (dőlt betűkkel az új elemek):

  1. a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.
  2. a munkaviszony kezdetéről, tartamáról;
  3. a munkahelyről;
  4. a munkakörbe tartozó feladatokról;
  5. a napi munkaidő tartamáról, a hét azon napjairól, amelyekre munkaidő osztható be, a beosztás szerinti napi munkaidő lehetséges kezdő- és befejező időpontjáról; a rendkívüli munkaidő lehetséges tartamáról; a munkáltató tevékenységének sajátos jellegéről (Mt. 90. §).
  6. az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
  7. a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
  8. a szabadságnapok számáról, számítási módjáról és kiadásának szabályairól;
  9. a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályokról, különösen a felmondási idő megállapításának szabályairól;
  10. a munkáltató képzési politikájáról, a munkavállaló igénybe vehető, képzésre fordítható idő tartamáról;
  11. a hatóság megnevezéséről, amely részére a munkáltató a közterheket megfizeti,
  12. arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e.

Kérdésed van?

Vedd fel a kapcsolatot az elérhetőségeink egyikén a kapcsolati oldalon.

KAPCSOLAT

Leave a Reply